Quế Sơn xây dựng hạ tầng thu hút đầu tư

DUY THÁI - MAI LINH |

Thời gian qua, chính quyền huyện Quế Sơn tập trung huy động các nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp vào phát triển sản xuất.

Ông Dương Ngọc Hoàng - Trưởng phòng Kinh tế & hạ tầng huyện Quế Sơn cho biết, trên cơ sở xác định các khâu đột phá và theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Huyện ủy Quế Sơn ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HU (ngày 15.7.2016) về huy động nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về thủy lợi, giao thông và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2016 - 2018, huyện huy động nguồn vốn 696 tỷ đồng để thực hiện các phần việc trên; trong đó 411,8 tỷ đồng đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông. Từ nguồn kinh phí này, thời gian qua Quế Sơn triển khai xây dựng 43,6km đường giao thông nông thôn, 48,3km giao thông nội đồng, 34,4km đường ĐH và 0,6km đường nội thị. Đối với khu công nghiệp Đông Quế Sơn do Công ty TNHH MTV An Thịnh Quảng Nam quản lý, từ năm 2016 đến nay đã đầu tư 257,9 tỷ đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch tái định cư cho các hộ dân thuộc diện di dời và xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. Các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện gồm Quế Cường, Đông Phú, Hương An, mặc dù trong thời điểm còn khó khăn về ngân sách nhưng từ năm 2016 đến nay huyện cũng đã tập trung đầu tư xây dựng các tuyến đường trục chính vào các cụm công nghiệp, bồi thường, giải phóng mặt bằng, san nền với tổng nguồn vốn đầu tư 26,1 tỷ đồng. “Hiện nay, hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp cơ bản hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất - kinh doanh trên địa bàn huyện” - ông Dương Ngọc Hoàng nói.

Cũng theo ông Dương Ngọc Hoàng, nhờ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, cùng với sự nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quảng bá, kêu gọi các doanh nghiệp vào sản xuất... từ năm 2016 đến nay đã có 51 nhà đầu tư đăng ký đầu tư vào địa bàn huyện Quế Sơn; trong đó có 36 doanh nghiệp thực hiện đầu tư sản xuất với tổng số vốn hơn 6.000 tỷ đồng. Cụ thể, có 11 doanh nghiệp hoạt động trong khu - cụm công nghiệp, 2 doanh nghiệp hoạt động ngoài khu - cụm công nghiệp, 1 doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực trồng trọt, 15 doanh nghiệp đầu tư ở lĩnh vực chăn nuôi, 3 doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ, 4 doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên lĩnh vực phát triển nhà ở, hạ tầng kỹ thuật. Ông Hoàng chia sẻ: “Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 941 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động trên địa bàn Quế Sơn. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 2.089 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Có thể khẳng định, việc phát triển mạnh lĩnh vực này đã góp phần đáng kể vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao nguồn thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, làm thay đổi diện mạo ở địa phương”.

TAGS