Quy hoạch hơn 9.000km2 xây dựng vùng Tây Quảng Nam

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Tây của tỉnh trên diện tích hơn 9.000km2, với vị trí được xác định: phía đông giáp đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; tây giáp nước Lào và tỉnh Kon Tum; nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; bắc giáp TP.Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy hoạch xác định hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn; vùng phát triển kinh tế; các khu vực đặc thù làm cơ sở quản lý, đầu tư phát triển theo quy hoạch, kế hoạch. Đồng thời xác định hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo chức năng phục vụ theo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa cho cả vùng và kết nối với các vùng Đông, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, quốc tế… Quy hoạch dự báo chỉ tiêu dân số vùng đến năm 2020 có gần 692 nghìn người (hiện tại là 661.400 người); trong đó dân số thành thị hơn 166 nghìn người. Theo đề án, mô hình phát triển vùng Tây của tỉnh được tổ chức theo dạng hành lang phát triển, gồm 3 hành lang kết nối với 3 vùng động lực phía Đông của tỉnh là hành lang vùng Bắc Quảng Nam, Trung Quảng Nam và Nam Quảng Nam.

NGUYÊN BẢO