Sông nước chưa bình yên

CÔNG TÚ |

Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông (VHGT) với bình yên sông nước” trên địa bàn tỉnh, trong 2 năm qua, chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. tai nạn giao thông (TNGT) vẫn luôn rình rập trên những chuyến đò.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Thực hiện công văn số 146/UBATGTQG ngày 22.4.2011 của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia về phát động thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “VHGT với bình yên sông nước”; Ban ATGT tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên. Ban ATGT các huyện, thành phố cũng đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Tai nạn giao thông luôn rình rập ở các chuyến đò.                                                                      Ảnh: Công Tú
Tai nạn giao thông luôn rình rập ở các chuyến đò. Ảnh: Công Tú

Theo ông Trương Văn Cận - Giám đốc Sở GTVT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh kiêm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, chương trình hành động chủ yếu thiên về tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Qua đó, tạo môi trường văn hóa, góp phần chuyển biến về nhận thức đối với người tham gia giao thông. Đồng thời, nâng cao dần tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử có văn hóa của cán bộ, nhân viên, lực lượng chức năng quản lý nhà nước về trật tự ATGT đường thủy nội địa. Thời gian thực hiện cuộc vận động này là 5 năm (2011 - 2015). “Trước mắt, Ban ATGT tỉnh xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xem đó là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của người tham gia giao thông. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng tuyên truyền đối với những người trực tiếp mưu sinh, hoạt động trên địa bàn các tuyến đường thủy nội địa” - ông Trương Văn Cận cho biết.

Bên cạnh tổ chức tuyên truyền thông qua các cơ quan truyền thông đại chúng, Ban ATGT tỉnh thực hiện lắp đặt 5 pa nô tại các bến phà Tam Hải, Tam Quang (Núi Thành), bến Sông Hội, Cẩm Kim (Hội An); cấp phát 10 nghìn tờ rơi, 1.500 áp phích với các chủ đề tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa, vận động người đi đò mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân; cấp hơn 500 áo phao, 120 phao cứu sinh cho các bến khách ngang sông tại Hội An, Duy Xuyên, Nông Sơn, Núi Thành, Đại Lộc.

Đồng hành với phong trào, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã huy động các Đội thanh niên xung kích tham gia điều tiết giao thông, xây dựng các bến đò an toàn; đẩy mạnh cuộc vận động “Thanh niên với VHGT”. Lực lượng công an phối hợp với các trường học giáo dục kiến thức ATGT đường thủy nơi học đường, thu hút 27.895 lượt học sinh tham dự. Các hoạt động quản lý và bảo trì của Đoạn Quản lý đường thủy nội địa (Sở GTVT) được triển khai đúng kế hoạch, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.

Hiệu quả chưa cao

Qua hơn 2 năm triển khai, hiệu quả của cuộc vận động xây dựng phong trào “VHGT với bình yên sông nước” mang lại chưa cao. Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh - ông Trương Khuê thừa nhận, công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động ở tỉnh và các địa phương chậm so với chương trình đã đề ra. Việc tổ chức tọa đàm, hội nghị chuyên đề về “VHGT đường thủy” để làm rõ các tiêu chí, nội dung và biện pháp xây dựng VHGT đường thủy nội địa chưa đúng tiến độ; chưa tổ chức đánh giá kết quả xây dựng mô hình thí điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh.  

“Thời gian tới, Ban ATGT tỉnh sẽ tiếp tục định hướng xây dựng tiêu chí thực hiện cuộc vận động thông qua 6 mô hình cơ bản: “VHGT đường thủy” tại khu dân cư, xóm làng trên và ven sông, hồ, ven biển, các đảo thuộc đường thủy nội địa; cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông văn hóa, văn minh, an toàn; đoạn, tuyến sông văn hóa - an toàn; đoàn tàu, phương tiện thủy nội địa văn hóa - an toàn; văn hóa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức… trong hoạt động kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; văn hóa đối với các cơ quan, đơn vị chức năng và cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức trực tiếp thi hành nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa”.
(Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Trương Văn Cận)
 

Kết hợp nhiệm vụ tuyên truyền, thời gian qua, lực lượng tuần tra kiểm soát, liên ngành gồm cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Thanh tra GTVT, Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam và Đoạn Quản lý đường thủy nội địa đã kiểm tra xử lý và lập biên bản đình chỉ hoạt động 5/23 bến khách ngang sông chưa đủ tiêu chuẩn hoạt động. Lực lượng chức năng còn cảnh cáo, nhắc nhở đề nghị khắc phục 16/23 bến khách ngang sông không đảm bảo an toàn kỹ thuật về cầu tàu, đường dẫn, không niêm yết giá cước vận tải, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, hành khách đi đò không mặc áo phao, chở quá số người quy định...

Theo phân cấp, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp hoạt động của các bến khách. Nhưng ở một số nơi, chính quyền chưa quan tâm sâu sát, chưa kịp thời chấn chỉnh những sai phạm của chủ bến, chủ và người lái phương tiện mà lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm. Ông Trần Thế Lai - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 1, Thanh tra GTVT Quảng Nam, cho biết: “Do lực lượng mỏng, anh em không thể tuần tra, kiểm soát ở tất cả các bến trong cùng một thời điểm. Cho nên, chủ bến, chủ và người lái phương tiện khi thấy chúng tôi rút đi thì họ lại tái diễn hành vi vi phạm. Cạnh đó, chúng ta chưa chế tài xử lý hành khách không mặc áo phao giống như mũ bảo hiểm, chỉ mới dừng lại ở việc vận động nên rất khó xử phạt”.

CÔNG TÚ