Tam Kỳ đẩy mạnh quy hoạch các phân khu

X.PHÚ |

Đến nay, TP.Tam Kỳ đã hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt 3 quy hoạch phân khu, gồm phân khu số 8 (trung tâm đô thị phía đông), phân khu 9 (trung tâm hành chính, chính trị mới) và phân khu 12 (trung tâm dịch vụ, du lịch ven sông, ven biển). 

Đồng thời địa phương cũng đang đẩy mạnh tiến độ triển khai nhằm hoàn chỉnh các phân khu để sớm thông qua, bao gồm phân khu 7 (khu nông nghiệp nông thôn ngoại thị phía đông thành phố), phân khu 10 (trung tâm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao), phân khu 11 (khu trung tâm dịch vụ gắn cảnh quan sinh thái, lịch sử hồ Sông Đầm).

Ngoài ra, thành phố đang rà soát nhiệm vụ quy hoạch, triển khai lập quy hoạch các phân khu còn lại (1, 3, 4, 5) để tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm góp phần quản lý tốt hiện trạng, xúc tiến đầu tư.

TP.Tam Kỳ đang triển khai dự án đô thị thông minh do Koica tài trợ khoảng 9 triệu USD. Mục tiêu của dự án là phát triển nền tảng dữ liệu đô thị thông minh để xây dựng dịch vụ đô thị thông minh; nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính và chính quyền điện tử phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; xây dựng không gian hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp và thông tin, quản lý du lịch địa phương; quản lý môi trường, quản lý giao thông…

TAGS