Tập trung bàn giao dứt điểm mặt bằng dự án đường cao tốc

VĂN PHIN |

 Để kịp bàn giao dứt điểm mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trước ngày 31.3.2016 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành đang tập trung kiểm tra, giải quyết 123 thửa đất, 130 ngôi nhà chưa di dời; trong đó có 88 trường hợp đã có phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt nhưng chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng. UBND huyện Núi Thành phân nhóm đối tượng để giải thích, vận động các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Riêng 12 hộ chưa lập phương án ở các xã Tam Nghĩa, Tam Mỹ Tây, UBND huyện Núi Thành chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương kiểm tra, điều chỉnh sai sót, hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ trình UBND huyện phê duyệt. Huyện Núi Thành cũng tập trung giải quyết dứt điểm 7 hộ chưa nhận tiền đền bù cây trồng trên đất lâm nghiệp và 10 vị trí còn vướng mắc di dời đường dây điện trung, hạ thế.

VĂN PHIN