Thăng Bình kiên cố hóa trên 30km đường ĐH và giao thông nông thôn

ANH THƯ |

(QNO) - Theo UBND huyện Thăng Bình, đến cuối tháng 8.2017, địa phương sẽ hoàn thành việc kiên cố hóa và đưa vào sử dụng các tuyến đường huyện (ĐH): Tây Trường Giang (ĐH 1.TB), Long Hội - Bình Lãnh (ĐH 7.TB), Kế Xuyên - Bình Chánh (ĐH 6.TB), Bình Nguyên - Bình Dương (ĐH 11.TB), Đông Trường Giang (ĐH 2.TB), Ngọc Phô - Bình Trị (ĐH 10.TB) và Cao Ngạn - Quế Sơn (ĐH 28.TB) với tổng chiều dài thực hiện 9,8km. Các công trình này được xây dựng phần nền đường, công trình thoát nước và phần mặt đường với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp phần nền đường gần 2,5 tỷ đồng, công trình thoát nước trên 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Thăng Bình đã bê tông hóa được gần 15km đường giao thông nông thôn tại 11 xã với tổng kinh phí khoảng 11 tỷ đồng và tiếp tục hoàn thành khoảng 6km trong 6 tháng cuối năm.

ANH THƯ