Thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi

ĐÔNG YÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo gồm 19 người do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm trưởng ban, văn phòng đặt tại Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN-MT.

Công nhân thi công một vị trí móng thuộc dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi qua địa bàn xã Đại Đồng, Đại Lộc. Ảnh: H.LIÊN
Công nhân thi công một vị trí móng thuộc dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi qua địa bàn xã Đại Đồng, Đại Lộc. Ảnh: H.LIÊN
 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa bàn tỉnh; chỉ đạo các địa phương, nhà đầu tư, đơn vị có liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đảm bảo tiến độ, đúng quy định. Theo dõi, giải quyết những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành, đơn vị có liên quan đến chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Định kỳ họp giao ban và khi cần thiết sẽ tổ chức làm việc với UBND các huyện có dự án đi qua và nhà đầu tư để nghe báo cáo tình hình triển khai dự án; đồng thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan. Ngoài ra, Thường trực Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và cấp trên khi có yêu cầu.