Thành lập Công ty CP Bến xe Quảng Nam

CÔNG TÚ  |

(QNO) - Ngày 10.5, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Bến xe Quảng Nam trên cơ sở cổ phần hóa Ban Quản lý (BQL) bến xe Quảng Nam chính thức diễn ra tại TP.Tam Kỳ. Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Lê Văn Sinh đến dự và chỉ đạo đại hội.

Giám đốc Sở GTVT Lê Văn Sinh tặng hoa chúc mừng các cổ đông. Ảnh: CT
Giám đốc Sở GTVT Lê Văn Sinh tặng hoa chúc mừng các cổ đông. Ảnh: CT

BQL bến xe Quảng Nam được thành lập từ năm 2002, trực thuộc Sở GTVT, là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch. Năm 2012, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với BQL. Theo đó, BQL bến xe Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, thời kỳ ổn định trong 3 năm 2013-2015. Sau thời gian trên, UBND tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài chính.

Ngày 20.7.2016, Sở GTVT và các bên liên quan thực hiện Quyết định số 2563/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc cổ phần hóa, thời điểm khóa sổ xác định giá trị đơn vị và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa BQL bến xe Quảng Nam. Theo quyết định, BQL bến xe Quảng Nam từ đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần. Hình thức hoạt động của công ty là đa sở hữu, tạo sự thay đổi căn bản về phương thức quản lý, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển quy mô, tăng cường năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh.

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, việc bán cổ phần của BQL bến xe Quảng Nam đã hoàn tất với tổng vốn điều lệ hơn 13,043 tỷ đồng (tương ứng 1.304.330 cổ phần). Trong đó, nhà nước nắm giữ 96,54% vốn điều lệ; cán bộ công nhân viên mua với giá ưu đãi theo quy định 1,89%, nhà đầu tư bên ngoài nắm giữ 1,57% vốn điều lệ.

Đại hội thành lập Công ty CP Bến xe Quảng Nam đã bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát, ban giám đốc. Theo đó, thành viên hội đồng quản trị gồm các ông Trương Khuê, Phan Tuấn Đạt và Trần Việt Phương cũng là người đại diện quản lý phần vốn nhà nước theo quyết định của UBND tỉnh. Ông Trương Khuê được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc; Giám đốc là ông Phan Tuấn Đạt; Kế toán trưởng là ông Lê Văn Quang.

CÔNG TÚ