Thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Tây Giang

P.G |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa phê duyệt đề án thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Tây Giang trực thuộc UBND huyện Tây Giang.

Theo đó, Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Tây Giang là đơn vị  sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn cấp trên, có chức năng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, trật tự xây dựng, hành lang giao thông, chợ, nghĩa trang nhân dân, vệ sinh môi trường, cảnh quan văn minh đô thị; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, vườn hoa khu vực công cộng trên địa bàn huyện. Đơn vị này cũng được giao trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ và tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực được giao theo đúng quy định hiện hành.

P.G