Tháo “nút thắt” cho đô thị Điện Nam - Điện Ngọc

VĂN SANH |

Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-TTg, ngày 18.5.1999, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Khu đô thị mới (ĐTM) Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, đến nay đã có 82 đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) được cấp thẩm quyền phê duyệt. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có Quyết định số 253/QĐ-UBND, ngày 26.9.2019, giao UBND thị xã Điện Bàn trực tiếp quản lý Quy hoạch Khu ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo quy hoạch, khu ĐTM này có tổng diện tích 2.537ha trên 5 phường, bao gồm: Điện Ngọc, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông và Điện Dương. Thời gian qua, đã có 12 dự án bất động sản tại ĐTM hoàn thành đầu tư xây dựng, được nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, ĐTM còn nhiều dự án dở dang, tạo vết loang đô thị. Ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đã công bố 70 dự án bất động sản đang thực hiện đầu tư tại Khu ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc chưa đủ điều kiện mua bán nhà, cấp sổ đỏ trên Cổng thông tin điện tử của sở (tại địa chỉ “www.sxdqnam.gov.vn”). Việc công khai các dự án trên là thực hiện theo Nghị định số 99/2015 của Chính phủ, Công văn số 7451/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác phối hợp cấp sổ đỏ tại các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2020, HĐND tỉnh cũng đã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư các dự án phát triển đô thị, tập trung chủ yếu ở Điện Bàn. Tuy nhiên, thời gian tới cần tập trung tháo gỡ các “nút thắt” tại Khu ĐTM Điện Nam - Điện Ngọc. Trước hết, các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn thực hiện quản lý quy hoạch ĐTM, khớp nối quy hoạch phân khu 1/2.000 các giai đoạn, chuyển tiếp hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án tại ĐTM. Ngoài ra, tháo gỡ “nút thắt” về cơ sở hạ tầng kỹ thuật như cao độ san nền, cao độ giao thông, mở rộng lòng đường từ 5,5m lên 7,5m, nhất là hệ thống thoát nước, đường điện ngầm… Tập trung nguồn lực đầu tư tuyến đường trục chính ĐTM, xây dựng các cây cầu lớn, nạo vét sông Cổ Cò, thúc đẩy các chủ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng để khớp nối quy hoạch. Cần có giải pháp quyết liệt và đồng bộ để tháo gỡ “nút thắt” về cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư, xử lý nghiêm chủ đầu tư yếu kém “chây ì”, chậm thi công các dự án trong ĐTM. Đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế, thực hiện các dự án trọng điểm (như xe buýt điện Đà Nẵng - Hội An, nạo vét luồng sông Cổ Cò, Làng Đại học Đà Nẵng,…), góp phần thúc đẩy ĐTM phát triển, hình thành chuỗi đô thị  Lăng Cô - Đà Nẵng  - Hội An, tạo động lực lan tỏa phát triển cả khu vực như quy hoạch đề ra.