Thi công nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà giai đoạn 2

VĂN PHIN |

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam vừa có văn bản cho phép các đơn vị thi công: Liên doanh Công ty CP XD&TM Quê Hương, Công ty TNHH Khánh Giang và Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh tiến hành các hoạt động trong vùng nước cảng biển Kỳ Hà nhằm phục vụ thi công công trình nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà giai đoạn 2. Công trình này do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư nhằm nâng độ sâu tuyến luồng từ bến cảng Kỳ Hà đến bến Chu Lai cho tàu 20.000DWT hành thủy... Thời gian tiến hành các hoạt động thi công trong vùng nước cảng biển đến hết ngày 5.4.2019. Trong thời gian tiến hành các hoạt động thi công, các đơn vị phải tuân thủ đúng biện pháp thi công, phương án bảo đảm an toàn hàng hải được duyệt và các quy định liên quan khác.

VĂN PHIN