Thỏa thuận địa điểm xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bãi tắm Biển Rạn

VĂN PHIN |

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vừa có văn bản thỏa thuận địa điểm xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bãi tắm Biển Rạn (thuộc xã Tam Quang, huyện Núi Thành), có diện tích 7.833m2. Dự kiến, huyện Núi Thành sẽ xây dựng nhà điều hành, nhà để xe, nhà tắm... tại khu vục này với kinh phí đầu tư khoảng 3 - 4 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình nằm trong Đề án phát triển du lịch huyện Núi Thành giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được HĐND huyện (khóa XI) thông qua tại kỳ họp lần thứ hai.

VĂN PHIN