Thống kê phương tiện thủy hoạt động trong lòng hồ thủy điện

T.C.T |

Thực hiện Công văn số 59/CV-ATGT ngày 13.5 của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh về việc đảm bảo ATGT của các phương tiện thủy hoạt động tại các lòng hồ thủy điện, UBND huyện Đông Giang vừa có văn bản chỉ đạo các vấn đề có liên quan.

Theo đó, các xã Ba, Ma Cooih, Za Hung, Jơ Ngây, Sông Kôn khẩn trương rà soát, thống kê và tổng hợp báo cáo số lượng các phương tiện thủy đang hoạt động trong lòng hồ các thủy điện A Vương, Za Hung, Sông Kôn, An Điềm 2 và gửi về Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện. Công an huyện chịu trách nhiệm phối hợp với các địa phương kiểm tra ghe, thuyền hoạt động phải tuân thủ quy định, có biện pháp xử lý phương tiện nào không đảm bảo điều kiện ATGT đường thủy. Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo tình hình về UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh. Đồng thời đơn vị có kế hoạch phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người dân hoạt động đúng yêu cầu của pháp luật.

T.C.T