Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đăng ký nhiều, sử dụng ít

TRẦN NGUYỄN |

Theo dõi các cuộc giám sát đất đai của Đoàn đại biểu Quốc hội vừa qua cho thấy, bất cập trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến nay là hầu hết địa phương đều không thực hiện đúng diện tích được duyệt trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Tại huyện Thăng Bình, với nhóm đất thương mại, dịch vụ bố trí theo kế hoạch được duyệt năm 2017 là hơn 360ha nhưng mới thực hiện được 199ha (đạt hơn 55% kế hoạch sử dụng đất). Theo địa phương này, lý do đạt thấp so với chỉ tiêu được duyệt hơn 161ha là các dự án Khu nghỉ dưỡng Đạt Phương, An Thịnh chưa triển khai; dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An chậm thực hiện. Kế hoạch sử dụng đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư tại Thăng Bình thực hiện cũng với tỷ lệ rất thấp. Chẳng hạn năm 2017 kế hoạch sử dụng đất được duyệt là 339ha nhưng chỉ mới thực hiện hơn 6,6ha (đạt chưa đến 2% kế hoạch được duyệt). Mặt khác, có 60 dự án bố trí năm 2017 nhưng chỉ thực hiện có 8 dự án. Lý giải nguyên nhân thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm thấp, UBND huyện Thăng Bình cho rằng do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn. Các địa phương khác trong tỉnh cũng phổ biến tình trạng thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong năm đạt dưới 50% so với đăng ký.

Tại cuộc họp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Sở TN&MT sáng 27.12, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Phan Thái Bình bất ngờ nêu con số, có huyện chỉ mới thực hiện 3% kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Phần lớn các dự án đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm, chưa được thẩm định, rà soát chặt chẽ về hiện trạng, diện tích đất, năng lực nhà đầu tư, tính khả thi, hiệu quả của từng dự án. Theo Sở TN&MT, nhiều danh mục địa phương đăng ký thiếu thông tin theo yêu cầu như chủ trương, nguồn vốn đầu tư… nên khó khăn cho công tác thẩm định, tổng hợp trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt. Nhưng nguyên nhân sâu xa dẫn đến kế hoạch sử dụng đất thấp nằm ở chỗ: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các dự án đầu tư trong năm kế hoạch thường gặp vướng mắc, chậm trễ, địa phương đăng ký nhiều lần. Ở khu vực đô thị hầu hết các huyện, thị xã, thành phố… đều có dự án phát triển khu dân cư, khu đô thị, khu phố chợ, bất động sản gắn liền với dịch vụ, du lịch… dẫn đến cung vượt cầu nên nhiều dự án chậm tiến độ, không thể thực hiện một năm mà phải đăng ký kế hoạch sử dụng đất nhiều năm nhưng vẫn không thực hiện.

Theo ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở TN&MT, hiện nay điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh chưa được Chính phủ phê duyệt, nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp huyện. “Các địa phương lập danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để trình HĐND tỉnh quá nhiều nhưng kết quả thực hiện thấp; trong khi các quy định pháp luật vẫn chưa có chế tài xử lý đối với địa phương thực hiện kế hoạch sử dụng đất đạt quá thấp” - ông Hà nói.

TRẦN NGUYỄN