Tồn đọng trong đấu giá quyền sử dụng đất

TRẦN HỮU |

Một số dự án khai thác quỹ đất, đầu tư khu dân cư trên địa bàn huyện Núi Thành chậm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), chậm tiến độ thực hiện, nợ tiền đất…

Một dự án khai thác khu dân cư đô thị dở dang tại thị trấn Núi Thành.Ảnh: T.HỮU
Một dự án khai thác khu dân cư đô thị dở dang tại thị trấn Núi Thành.Ảnh: T.HỮU

Chậm đấu giá quyền sử dụng đất

Thanh tra tỉnh vừa chỉ ra nhiều bất cập trong tổ chức bán đấu giá QSDĐ từ năm 2013 - 2017 trên địa bàn huyện Núi Thành. Giai đoạn này, Núi Thành thực hiện 21 đợt đấu giá QSDĐ với tổng số lô đấu giá thành công là 174/204 lô đã phê duyệt giá khởi điểm. Diện tích đấu giá thành công hơn 30 nghìn mét vuông đất với số tiền trúng đấu giá QSDĐ là 25,8 tỷ đồng. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Núi Thành góp phần thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực. Tuy vậy, một số đơn vị, dự án được UBND huyện giao làm chủ đầu tư chưa tuân thủ về trình tự, thủ tục đấu giá QSDĐ; chưa thực hiện niêm yết theo đúng quy định tại Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 28.12.2012 của UBND tỉnh. Công tác lưu trữ biên bản đấu giá, chứng từ thu tiền đặt cọc tham gia đấu giá QSDĐ chưa đảm bảo. Đáng chú ý, nổi lên nhiều đơn vị chưa thực hiện xong công tác đấu giá QSDĐ so với quyết định phê duyệt. Điển hình, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Núi Thành chỉ thực hiện đấu giá 31/57 lô; UBND xã Tam Giang thực hiện 20/23 lô; UBND xã Tam Nghĩa đã thực hiện 36/37 lô.

Dự án khu dân cư Phú Quý 3 (xã Tam Mỹ Tây) do Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Núi Thành làm chủ đầu tư. Trong số 46 lô đất đã duyệt thì đến nay mới đấu giá thành công 20 lô, còn 26 lô trống chủ, trong khi địa phương bức xúc về nhu cầu đất ở nhất là với các hộ bị thu hồi đất để triển khai dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quốc. Tất cả hộ trúng đấu giá đều nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, nhưng vẫn còn 1 hộ nợ tiền sử dụng đất 86,4 triệu đồng. Khu dân cư này vẫn chưa được đầu tư hoàn tất về hạ tầng kỹ thuật, người dân bức xúc về hệ thống thoát nước dọc theo vệt thoát hiểm.

Nợ tiền sử dụng đất

Một số đơn vị thuê đất trong tình trạng bỏ sản xuất, kinh doanh; không còn cư trú trên địa bàn huyện, không có khả năng nộp tiền thuê đất nhiều năm. Cụ thể: Công ty CP VinaShin Miền Trung, Công ty TNHH Tùng Thái, Công ty TNHH Hoàng Minh, Công ty TNHH Ân Lai, Công ty TNHH Nguyên Linh, Công ty XD&XNK 502. Tổng số tiền nợ quá hạn tính đến thời điểm hiện tại gần 1,4 tỷ đồng. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tính đến tháng 6.2018 có tổng số tiền nợ quá hạn là 1,1 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ tiền sử dụng đất tái định cư đã được UBND huyện cho phép nợ giai đoạn từ 2013 - 2017 hiện còn nợ 235,2 triệu đồng; nợ chưa được UBND huyện cho phép là 5 trường hợp với số tiền nợ hơn 761 triệu đồng.

Quản lý, sử dụng đất ở các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn còn bất cập. Núi Thành có 3 CCN gồm CCN Tam Mỹ Tây, khối 7 (Trảng Tôn) và CCN Nam Chu Lai. Tổng diện tích đất theo quy hoạch CCN là 95,8ha. Thời điểm này có 15 doanh nghiệp đầu tư trong các CCN khối 7 và CCN Nam Chu Lai với tổng diện tích đất được giao hơn 33,8ha. Tuy nhiên, vướng mắc là các dự án chậm tiến độ, không triển khai dự án, xây dựng các hạng mục không đúng trong dự án đầu tư; cơ quan chức năng chưa kịp thời hướng dẫn nhà đầu tư chuyển quyền sở hữu QSDĐ đã trúng đấu giá tài sản trên đất theo quy định của pháp luật và lập thủ tục thuê đất theo quy định để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tiền thuê đất trên diện tích đất sản xuất - kinh doanh, chẳng hạn như Công ty TNHH Thương mại dịch vụ An Gia Nguyễn.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 2,8ha đất của Công ty CP Wei Xern Sin Việt Nam, vì từ năm 2002 đến thời điểm thanh tra, công ty không có nhu cầu sử dụng đất, không thực hiện xây dựng văn phòng làm việc theo tiến độ. Đồng thời yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế huyện tăng cường quản lý chặt chẽ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất theo quy định pháp luật; tránh tình trạng để nợ tiền thuê đất tồn tại qua nhiều năm. Không chỉ để nợ tiền sử dụng đất nhiều năm, kết luận của Thanh tra tỉnh còn cho thấy, Núi Thành chưa thực hiện công bố, điều chỉnh hoặc hủy bỏ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những diện tích đất của hộ gia đình, cá nhân và dự án, công trình đã ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện. Ngoài ra, chưa tổ chức kiểm tra, giám sát hàng năm việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện.

TRẦN HỮU