Từ 0 giờ ngày 20.7.2015 dừng thu phí tại Trạm thu phí Tam Kỳ

NGUYÊN BẢO |

Ngày 13.7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2458/QĐ-UBND về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Tam Kỳ (km997+500 - km 997+800 quốc lộ 1A) kể từ 0 giờ ngày 20.7.2015 để tiến hành thanh lý hợp đồng, quyết toán. UBND tỉnh giao Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 chịu trách nhiệm làm việc với đơn vị thu phí và chủ trì giải quyết các phát sinh liên quan khi tạm dừng thu phí. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc đơn vị thực hiện thu phí báo cáo tình hình sử dụng và niêm phong toàn bộ biên lai thu phí còn lại sau 0 giờ ngày 20.7.2015.

* Liên quan đến Trạm thu phí Tam Kỳ, Báo Quảng Nam cũng vừa nhận được đơn của ông Ngô Công Cầu, ở xã Tam Xuân 1, Núi Thành. Ông Cầu cho biết, từ khi trạm thu phí tại xã Tam Xuân 1 đi vào hoạt động (năm 2002), người dân ở gần trạm thu phí phải chịu nhiều phiền toái, cụ thể: luôn đóng phí dù chỉ đi quãng đường ngắn; chịu ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn. Nhân dân nơi đây mong UBND tỉnh cho dừng thu phí, trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.

NGUYÊN BẢO