Từ ngày 2 đến 15.8, kiểm tra các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng

CHÂU NỮ |

(QNO) - Từ ngày 2 đến 15.8, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh sẽ kiểm tra 13 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) ở 5 huyện, thị xã: Thăng Bình, Phú Ninh, Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành. 

Nội dung kiểm tra bao gồm: việc sử dụng nguồn nguyên liệu (trong trường hợp nguồn gốc nguyên liệu không rõ ràng, không hợp pháp, đoàn kiểm tra có trách nhiệm xử lý theo đúng quy định của pháp luật); kiểm tra tính hợp pháp của các hóa đơn mua nguyên liệu để sản xuất VLXD; sự phù hợp của khối lượng nguyên liệu dự trữ thực tế và khối lượng nguyên liệu trong hóa đơn đầu vào hợp pháp; pháp lý của hợp đồng tận thu đất sét của các dự án cải tạo đồng ruộng có nguồn đất thừa đã cung cấp cho các nhà máy.

Theo quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đối với các nhà máy sản xuất VLXD của UBND tỉnh, đoàn kiểm tra gồm 22 người, do ông Thái Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn; ông Trịnh Xuân Thái - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng làm Phó Trưởng đoàn.

CHÂU NỮ