Ứng vốn giải phóng mặt bằng từ Quỹ phát triển đất

H.PHÚC |

Sáng 13.9, Quỹ phát triển đất thuộc UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông tin, phổ biến các quy định thủ tục trong việc ứng vốn Quỹ phát triển đất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tham dự.

Theo Quỹ phát triển đất, dự kiến vốn hoạt động của đơn vị đến cuối năm 2018 là 350 tỷ đồng. Đơn vị tham mưu UBND tỉnh và quyết định theo thẩm quyền ứng vốn thực hiện 58 dự án/phương án bồi thường - hỗ trợ và tái định cư với tổng vốn cam kết ứng 738 tỷ đồng, nguồn vốn giải ngân đến hết năm nay dự kiến hơn 500 tỷ đồng. Nguồn vốn hoạt động của đơn vị này được các địa phương, đơn vị ứng sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng nhấn mạnh, ứng vốn từ Quỹ phát triển đất sẽ giúp sử dụng đồng vốn đầu tư có hiệu quả, địa phương có nguồn lực để giải phóng mặt bằng đúng tiến độ và giải quyết được tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản như thời gian qua.

H.PHÚC