Ủy quyền làm chủ đầu tư các tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án giao thông

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định ủy quyền, giao nhiệm vụ cho UBND TP.Tam Kỳ và huyện Phú Ninh làm chủ đầu tư các tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường ven biển Quảng Nam (thuộc đoạn tuyến quốc lộ 40B) đoạn qua địa bàn địa phương.

UBND TP.Tam Kỳ và huyện Phú Ninh có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật; bàn giao kịp thời mặt bằng cho chủ đầu tư dự án để triển khai xây dựng công trình, hoàn thành đúng tiến độ.

Ban Quản lý dự án 5 thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo quy định và bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng của dự án cho UBND các huyện, thành phố liên quan; đồng thời bố trí kịp thời nguồn kinh phí cho địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

CHÂU NỮ