Xây dựng các khu tái định cư và khu nghĩa trang vùng đông Duy Xuyên

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa giao Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam nghiên cứu, đầu tư xây dựng các khu tái định cư (TĐC), khu nghĩa trang trên địa bàn vùng đông huyện Duy Xuyên để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu Nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Cụ thể, đầu tư xây dựng khu TĐC Nồi Rang có diện tích khoảng 120ha; khu TĐC Duy Hải có diện tích khoảng 84ha (ngoài phạm vi 39ha Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đang tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh); khu nghĩa trang vùng đông Duy Xuyên - Thăng Bình có diện tích 85ha.

Nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình nêu trên do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam tự huy động vốn đầu tư xây dựng công trình và thanh toán từ nguồn vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Khu Nghỉ dưỡng Nam Hội An.

BẢO NGUYÊN