Xây dựng công trình bảo vệ bền vững bờ biển Hội An

BẢO LÂM |

Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An giảm nhẹ thiên tai, phòng chống xói lở bờ biển, bảo vệ dân cư, đất đai, nhà cửa, tài sản và cơ sở hạ tầng; tạo điều kiện ổn định dân sinh, phát triển kinh tế xã hội của địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.128 tỷ đồng đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư, thực hiện từ năm 2019 - 2024. Mới đây, UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt nhiệm vụ, dự toán công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình nêu trên. Nội dung nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi gồm khảo sát địa hình, địa chất, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế và đề xuất các giải pháp phi công trình… với dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án hơn 7 tỷ đồng.

TAGS