Yêu cầu dừng thu phí dự án BOT hư hỏng, gây mất an toàn giao thông

(Theo VOV) |

(QNO) - Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) vừa có công điện gửi các cục quản lý đường bộ, nhà đầu tư BOT có dự án đang khai thác về tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) và nâng cao chất lượng công tác bảo trì đường bộ đối với các dự án đầu tư theo hình thức BOT đã đưa vào khai thác.

Theo đó, các dự án BOT hư hỏng, ảnh hưởng đến ATGT, chất lượng bảo trì mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã bị nhắc nhở nhưng không sửa chữa khắc phục hoặc sửa chữa chậm gây mất ATGT sẽ bị Tổng cục Đường bộ dừng thu giá sử dụng dịch vụ.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu các cục quản lý đường bộ, sở giao thông vận tải quản lý đường BOT, các doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư BOT và các ban quản lý dự án tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư BOT và các đơn vị liên quan về công tác đảm bảo ATGT; sửa chữa kịp thời các hư hỏng trong thời gian khai thác (bao gồm cả giai đoạn bảo hành); nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên.

“Trường hợp công trình BOT hư hỏng, ảnh hưởng đến ATGT, chất lượng bảo trì mà nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã bị nhắc nhở nhưng không sửa chữa khắc phục hoặc sửa chữa chậm gây mất ATGT, các cục quản lý đường bộ, sở giao thông vận tải báo cáo và đề xuất tổng cục dừng thu giá sử dụng dịch vụ” - văn bản của Tổng cục Đường bộ nhấn mạnh.

(Theo VOV)