Chuyển biến mạnh mẽ ở Núi Thành

VĂN PHIN |

Phát huy kết quả đạt được trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2007 - 2010, huyện Núi Thành tiếp tục tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ qua 3 năm (2011 - 2013) thực hiện Chỉ thị  03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Huyện ủy Núi Thành khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: V.PHIN
Huyện ủy Núi Thành khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: V.PHIN

Ngay sau khi có Chỉ thị 03 - CT/TW cùng các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, Huyện ủy Núi Thành có kế hoạch hướng dẫn triển khai và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng. Qua học tập các chuyên đề và tác phẩm của Bác Hồ, nhiều cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động “làm theo”. Việc “học tập” và “làm theo” các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và tác phẩm “Đường Kách mệnh”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Dân vận”... được cán bộ, đảng viên trong huyện tích cực hưởng ứng học tập và làm theo. Như Đảng bộ các xã Tam Hiệp, Tam Mỹ Đông đã có sự chỉ đạo quyết liệt trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, những vấn đề bức xúc của nhân dân... tạo niềm tin trong quần chúng. Các địa phương này cũng đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, vận động các doanh nghiệp và nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Ông Trương Văn Ngươn - Bí thư Đảng ủy xã Tam Hiệp nói: “Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, Đảng ủy xã luôn có sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên. Tam Hiệp luôn phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nên phong trào đem lại hiệu quả thiết thực”.

Cùng với Đảng bộ các xã Tam Hiệp, Tam Mỹ Đông, Đảng bộ Cơ quan Quân sự và Công an huyện cũng tổ chức tốt việc “học tập gương Bác Hồ” và phát động phong trào “làm theo gương Bác” đạt nhiều kết quả. Bên cạnh đó, có thể kể đến các chi bộ trực thuộc như Chi bộ Thi hành án huyện đã thụ lý gần 3.000 vụ việc trong 3 năm qua, giảm mạnh số vụ thi hành án tồn đọng. Hay như Chi bộ các thôn Thanh Trà (xã Tam Nghĩa), Đông Tân (xã Tam Hòa) đã có nhiều cải tiến trong sinh hoạt đảng và tổ chức họp dân đem lại hiệu quả. Nhờ vậy, chỉ tiêu các thôn đề ra trong năm đều hoàn thành trước thời hạn; tình làng, nghĩa xóm càng thêm thắm thiết; nhân dân cùng chung ý thức gìn giữ đường làng ngõ xóm sạch đẹp, văn minh...

Bên cạnh các tập thể điển hình, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân tiêu biểu về thành tích “làm theo” trên các lĩnh vực công tác và hoạt động xã hội. Có thể kể đến cụ Đoàn Ngọc Chuẩn (xã Tam Hòa) tuổi đã ngoài 70 nhưng có những việc làm đáng khâm phục. Cụ đã tiết kiệm lương hưu và vận động con cháu đóng góp gần 300 triệu đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn và giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Cụ Chuẩn đã được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Nam và Huyện ủy Núi Thành khen thưởng về thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tương tự, bà Trần Thị Anh Đào (ở khối phố 3, thị trấn Núi Thành) tuổi cao nhưng trong “làm theo” tấm gương đạo đức Bác Hồ, bà hết lòng với phong trào tại địa phương; bà Phạm Thị Mỹ (xã Tam Hải) thực hành tiết kiệm theo lời Bác dạy để giúp người nghèo khó. Hay Ni sư Thích Nữ Hạnh Nguyên (trụ trì chùa Minh Tân, thị trấn Núi Thành) chỉ riêng năm 2013 đã vận động 80 tập thể và cá nhân đóng góp 250 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các thầy giáo Phạm Đình Phùng (trường THCS Nguyễn Khuyến), thầy Trần Duy Cảnh (THCS Huỳnh Thúc Kháng) đã có nhiều nghiên cứu trong đổi mới phương pháp giáo dục đem lại hiệu quả...

Ông Đoàn Xuân Quang - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành cho biết: Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đại bộ phận cán bộ đảng viên, kể cả quần chúng nhân dân ở Núi Thành. Từ đó tác động tích cực đến đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện, củng cố lòng tin, niềm tự hào của cán bộ, nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, qua thực hiện, vẫn còn hạn chế cần khắc phục như việc tổ chức học tập chuyên đề ở một số chi bộ triển khai chậm; bản đăng ký “làm theo” ở một số tập thể, cá nhân còn chung chung, chưa thật sự gắn với nhiệm vụ công tác”. Cũng theo ông Quang, trong thời gian đến, Huyện ủy Núi Thành tiếp tục triển khai thực hiện tốt 8 nội dung trong Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

VĂN PHIN