Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

A.T |

Sáng 8.1, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng chủ trì cuộc họp Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo, thời gian qua, Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các cuộc thi ở tất cả các lĩnh vực về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức sưu tầm tài liệu ảnh về Bác Hồ với mảnh đất, con người Quảng Nam và Quảng Nam với Bác Hồ... Trong thời gian tới, Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4, xác định rõ nội dung cụ thể, thiết thực thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức trong từng địa phương, cơ quan. Dịp này, Bộ phận giúp việc cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến với Ban Tuyên giáo Trung ương xác định rõ nội dung học tập theo từng giai đoạn để các đơn vị, tổ chức có cơ sở cụ thể hóa phù hợp và nghiên cứu nội dung dễ hiểu, dễ làm theo.

A.T