Điểm sáng theo gương Bác

TÙY PHONG |

Tâm niệm lời dạy “Thu thuế phải thu được lòng dân” của Bác Hồ, Chi bộ Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế đã làm tốt nhiệm vụ của mình, trở thành điểm sáng của Đảng bộ Cục Thuế trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tư vấn tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: TÙY PHONG
Tư vấn tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: TÙY PHONG

Sau khi tham gia các hội nghị giới thiệu chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế vận dụng một cách hiệu quả vào nhiệm vụ được giao. Hơn ai hết, những người tuyên truyền và hỗ trợ (một trong 4 chức năng quan trọng của cơ quan thuế) hiểu được rằng, kết quả tăng thu thuế nhiều năm qua không hẳn chỉ do nỗ lực của cơ quan thuế mà chính là từ sức mạnh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trước chính sách thuế thay đổi liên tục, doanh nghiệp luôn phải đối mặt với một rừng văn bản, đến ngay cán bộ thuế cũng khó có thể cập nhật hết, nên sẽ rất khó để doanh nghiệp điều chỉnh hay thực thi nếu không có sự chỉ dẫn, tuyên truyền từ cơ quan thuế. Theo Cục Thuế Quảng Nam, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung đã được phổ biến, triển khai đến người nộp thuế rộng rãi. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế (ưu đãi đầu tư, miễn giảm, gia hạn, giãn thuế...) đã thực sự đổi mới cả về nội dung và hình thức, đáp ứng được yêu cầu của đại bộ phận người nộp thuế. Quan niệm trách nhiệm của cơ quan, công chức thuế “sinh ra là để phục vụ người nộp thuế” đã buộc những công chức này phải luôn tu dưỡng nhân cách. Chính đạo đức phục vụ, lối sống đúng mực, hành xử chuyên nghiệp của cán bộ, đảng viên cơ quan thuế có thể đã góp phần động viên, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực sản xuất, kinh doanh, đóng góp thêm nhiều nguồn lực vào ngân sách nhà nước. Vì vậy, lời dạy của Bác Hồ “Thu thuế phải thu được lòng dân” đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho những cán bộ thuế gương mẫu, chuyên nghiệp, công tâm hơn. Họ đã không ngừng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự khi tiếp xúc người nộp thuế, giải quyết kịp thời những vướng mắc của người nộp thuế bằng những kỹ năng chuyên môn cao. Mỗi đảng viên trong chi bộ tự xây dựng chương trình công việc cụ thể. Cuộc sinh hoạt cuối năm sẽ báo cáo những việc được và chưa, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế, yếu kém để tiếp tục thực hiện phong trào. Theo thống kê, trong vòng 4 năm qua, Chi bộ Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế đã giải đáp nhiều chính sách thuế qua điện thoại, tư vấn trực tiếp, trả lời bằng văn bản, tiếp nhận khối lượng lớn hồ sơ khai thuế và bảo đảm các quy trình đúng thời gian quy định của pháp luật. Không chỉ vậy, chi bộ phòng này cũng đã tổ chức 30 lớp tập huấn chính sách, pháp luật về thuế mới ban hành cho doanh nghiệp, tham mưu lãnh đạo đối thoại doanh nghiệp định kỳ 2 lần/năm, giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp khi thực thi pháp luật và sẵn sàng đón nhận tiếng nói phản ánh của doanh nghiệp về thái độ phục vụ để chấn chỉnh cán bộ cơ quan. Theo ông Hồ Dũng - Bí thư Chi bộ Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, để việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa, sự cần thiết của cuộc vận động này để cán bộ, đảng viên tự thức nhận và trở thành cuộc rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên. Học tập tấm gương Bác phải gắn với chuyên môn và khách quan, trung thực trong việc thi đua, khen thưởng những cán bộ, đảng viên thực hiện tốt để khơi dậy phong trào ngày càng rộng hơn. “Mỗi đảng viên đều ý thức rằng con người không ai toàn vẹn. Chỉ có tình yêu thương, sự giúp đỡ lẫn nhau hay tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng sẽ phát huy hết tố chất tích cực, dần đưa đảng viên đến sự hoàn thiện nhân cách, tạo sự đồng thuận, nâng cao sức mạnh đoàn kết nội bộ” - ông Dũng nói.

TÙY PHONG