Đông Giang: 31 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác

NGỌC VY |

(QNO) - Sáng nay 16.5, Huyện ủy Đông Giang tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03, ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Tuyết - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng, Ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng một số tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo đó, Huyện ủy Đông Giang luôn gắn việc thực hiện chỉ thị 03 với việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình, theo tinh thần Nghị quyết TƯ4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, khắc phục cơ bản tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kịp thời giải quyết những vấn đề tồn tại trong nhân dân phản ánh, góp phần củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Tại hội nghị, huyện Đông Giang biểu dương, khen thưởng cho 11 tập thể và 31 cá nhân có thành  tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 3 năm (2011 - 2013).

NGỌC VY