Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm

HÀN GIANG |

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhiều cấp ủy, địa phương trong tỉnh đã xác định nhiệm vụ đột phá, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề nổi cộm, qua đó góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đánh giá kết quả “làm theo”

Là thành phố đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, vì vậy, nhiều vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các dự án trọng điểm trở nên bức xúc, nổi cộm trên địa bàn Tam Kỳ. Từ thực tiễn đó, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ xác định phải tập trung giải quyết tốt vấn đề bức xúc trong nhân dân, nổi cộm ở cơ sở. Theo đó, trong năm 2016, Thành ủy Tam Kỳ ban hành nghị quyết chuyên đề về giải phóng mặt bằng, tái định cư. Ông Lê Hoài Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ cho biết, từ khi có nghị quyết, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tăng cường, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Các ngành, UBND các địa phương trên địa bàn thành phố đã tập trung thực hiện quyết liệt hơn, tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh hơn, tạo điều kiện cho các dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố.

Hôm qua 18.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: HÀN GIANG
Hôm qua 18.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: HÀN GIANG

“Tùy theo nhiệm vụ, cương vị công tác mà mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký “học tập và làm theo gương Bác Hồ”. Nhưng để việc “làm theo” được hiệu quả, thiết thực, không hình thức, phải có sự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện đăng ký đó. Với nhận thức như vậy, Thành ủy Tam Kỳ chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc đưa 2 nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Trong đó, kết quả thực hiện “làm theo” phải được đánh giá, kiểm điểm hằng tháng, không đợi đến cuối năm. Đơn cử như, cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung “làm theo” là luôn gần dân; vậy thì, trong tháng qua anh đã thực hiện nội dung này ra sao? Thông qua việc phê bình và phê bình tại sinh hoạt chi bộ mà đánh giá, góp ý để việc thực hiện đăng ký “làm theo” của cán bộ, đảng viên được tốt hơn” - ông Ngọc chia sẻ.

Chấn chỉnh vi phạm

Nhiều cách làm hay từ cơ sở
Sau một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số cách làm hay, mô hình hiệu quả từ cơ sở. Như Huyện ủy Phú Ninh đã xây dựng mô hình “4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất” (4 đúng trong thực thi công vụ: đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng chủ trương chính sách, pháp luật; 4 phải đối với việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân: minh bạch, tận tình, chính xác, đúng hẹn; 3 sát trong phương châm giải quyết công việc: sát dân, sát việc, sát cơ sở; 3 nhất trong việc thực hiện chức năng, chức trách, nhiệm vụ được giao: gương mẫu nhất, hiệu quả nhất, sâu sát cơ sở nhất). Hay như Huyện ủy Đông Giang chỉ đạo Mặt trận và các hội đoàn thể bám sát phong trào “5 không, 3 có, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới để hội viên đăng ký làm theo. Tại Hội An, Thành ủy phát động cuộc thi viết về gương người tốt - việc tốt, các điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Còn huyện Duy Xuyên có các mô hình “Phụ nữ không sử dụng túi ny lon khi đi chợ”, “Tổ an ninh trên biển - chung tay bảo vệ biển đảo quê hương”, “Đoạn đường tự quản” của Đoàn thanh niên. Ở huyện miền núi Nam Trà My có chương trình “3 kèm 1 - giúp dân thoát nghèo” (3 cán bộ công chức giúp 1 hộ nghèo) bước đầu đạt nhiều kết quả…(NG.ĐOAN)

Nhắc lại câu chuyện nhiều trường hợp người dân cơi nới, xây dựng công trình trái phép trong vùng dự án tại 2 xã Duy Hải và Duy Nghĩa, ông Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên nói, trong các trường hợp vi phạm tại 2 xã trên có nhiều người là cán bộ, đảng viên địa phương. Quan điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên là dù đã tự nguyện tháo dỡ công trình, cán bộ, đảng viên vi phạm cũng phải bị xem xét hình thức kỷ luật, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để nêu gương cho quần chúng nhân dân. Đảng bộ các xã Duy Hải và Duy Nghĩa cũng đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; riêng đối với xã Duy Hải sẽ xem xét thực hiện công tác cán bộ để việc lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương được tốt hơn. Ngoài ra, nhân sự đội quy tắc đảm nhiệm quản lý hiện trạng đất đai vùng đông của huyện thời gian qua cũng được thay thế.

Ông Nguyễn Quang Mạnh cho biết, cũng như các địa phương vùng đông nam của tỉnh, trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên xác định công tác quản lý hiện trạng đất đai tại vùng đông của huyện là vấn đề nổi cộm cần phải tập trung giải quyết. Phát sinh vấn đề “nóng” trong công tác quản lý hiện trạng đất đai tại vùng đông của huyện như vừa qua, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng đây phải là một bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, điều hành của địa phương trên lĩnh vực này. “Thời gian qua, tổ giúp việc cho Thường trực Huyện ủy đang tập trung rà soát, nắm bắt tình hình, nơi nào có vấn đề nổi cộm, kịp thời báo cáo để có sự chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm, đánh giá ngay, chứ không đợi đến cuối năm. Qua theo dõi, Thường trực Huyện ủy phát hiện một số trường hợp có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; thiếu tính thống nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành theo quy chế; cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ... Cuối tháng 5 này chúng tôi sẽ gợi ý kiểm điểm, đánh giá đối với từng trường hợp. Kinh nghiệm từ thực tiễn cho thấy, cách làm như vậy đã có tác dụng giáo dục, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời đối với hạn chế, khuyết điểm của các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên” - ông Mạnh nói.

Đề cao trách nhiệm nêu gương

“Thời gian đến, toàn tỉnh tăng cường hơn nữa chế độ trách nhiệm và sự nêu gương của cấp ủy viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp trong trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nội dung đã nêu trong kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2017. Phát hiện, kiểm điểm, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm hoặc chần chừ trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện”.
(Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường)

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhấn mạnh những yêu cầu, nội dung cốt lõi, nhiệm vụ cụ thể và vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mỗi nội dung đều gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, đơn vị, địa phương. Qua một năm thực hiện đã ghi nhận được những kết quả tích cực, trong đó chủ trương đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt đã cho thấy hiệu quả tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị. Qua đó từng bước nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác, nỗ lực trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

“Ngoài việc đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, thời gian tới phải tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại các địa phương, đơn vị, cơ sở. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác, gương người tốt - việc tốt. Chú trọng tuyên truyền những điển hình trong xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp, ngành nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhấn mạnh.

HÀN GIANG