Học và làm theo gương Bác cần gắn với các phong trào thi đua yêu nước

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 25.12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015.

Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam gồm các đồng chí: Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Việt Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam.

Năm 2015, các cấp ủy đảng đã tập trung nghiên cứu, học tập và nghiên túc triển khai thực hiện chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Tại Quảng Nam, theo đồng chí Nguyễn Chín - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong thời gian qua, đã có tác dụng tích cực đối với việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, tư cách cán bộ, đảng viên. Tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy ngày càng cao hơn. Tỷ lệ dảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011 đạt 73,7%, tăng lên 87,01% vào năm 2014...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận, biểu dương các kết quả tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương, đơn vị; các gương cá nhân, điển hình tiên tiến trong thực hiện học và làm theo gương Bác. Theo đồng chí Lê Hồng Anh, việc thực hiện “làm theo” đã trực tiếp góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội hằng năm, thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đến nay, việc thực hiện học tập và làm theo gương Bác đã đi vào nề nếp, thường xuyên, khắc phục được tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, trở thành ý thức tự giác, thể hiện sự cố gắng sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm tồn tại trong thời gian dài được tập trung giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào Đảng, nhà nước.

Qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng... Chỉ ra các mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong thời gian qua, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp ủy đảng, các ngành, đơn vị cần tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nội dung hướng dẫn của Trung ương về thực hiện học tập và làm theo gương Bác. Trong đó, Ban Thường vụ, Bí thư cấp ủy các cấp phải trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện “học tập và làm theo” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, các ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 và chủ đề của các năm trước. Đồng thời, thường xuyên tổ chưc tọa đàm, trao đổi, thảo luận để chia sẻ các kinh nghiệm hay trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cần đề ra các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị, gắn với các phong trào thi đua chào mừng Đại hội XII của Đảng...

NGUYÊN ĐOAN