Khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc trong "Học tập và làm theo gương bác" và "Dân vận khéo"

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Sáng 30.10, Huyện ủy Tây Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Dân vận khéo”.

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể  xuất sắc.
Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Trong 5 năm qua, Huyện ủy Tây Giang đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả ra đời: mô hình "hũ gạo tiết kiệm" giúp đỡ cho 254 hộ nghèo. Ngành giáo dục với phong trào “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Ngành y tế thực hiện tốt 12 điều y đức “Lương y phải như từ mẫu”. Ngành Công an tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân”… Trong đó, có các cá nhân tiêu biểu như: ông Bling Bríu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ga Ri; anh Poloong Anghệ - Xã Đội trưởng xã A Xan; già làng Hốil Giúc thôn Aró, xã Lăng...

Đối với phong trào dân vận khéo 5 năm qua, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ huyện đến tạn thôn bản, từng hộ dân. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, xóa dần các hủ tục lạc hậu, xây dựng thôn văn hóa, xã văn hóa, gia đình văn minh, tộc họ hiếu học. Người dân hăng hái tham gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo...

Dịp này, Huyện ủy Tây Giang đã trao giấy khen cho 14 tập thể và 39 cá nhân đạt thành tích trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và trao giấy khen cho 30 tập thể và 26 cán nhân đạt thành tích trong phong trào “Dân vận khéo”.

ĐÌNH HIỆP