Khen thưởng nhiều điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 11.6, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và biểu dương, khen thưởng 5 tập thể và 23 cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại địa phương luôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như các nghị quyết của Đảng với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đáng chú ý, trong hai năm qua, địa phương đã tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn như quản lý, bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư; đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội; trật tự an toàn giao thông. Đồng thời kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương nhằm tạo sự đồng thuận, chung tay thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, với nhiệm vụ chính trị được giao. Từ thực tiễn cơ sở đã xuất hiện nhiều gương tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

NGUYÊN ĐOAN