Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân làm theo gương Bác

D.LỆ |

Sáng 10.5, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2011 - 2016) thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH có 19 chi bộ trực thuộc, thực hiện học theo gương Bác với nhiều nội dung phong phú, cụ thể. Như Chi bộ Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh học và làm theo gương Bác nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chăm sóc người có công, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, chống lãng phí, đảm bảo chế độ chính sách và an toàn vệ sinh thực phẩm. Chi bộ Trung tâm xã hội tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 03 theo từng chuyên đề gắn với nhiệm vụ xã hội của trung tâm… Trong 5 năm, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH đã khen thưởng 19 tập thể và 45 cá nhân có thành tích tốt trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

D.LỆ