Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân về học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Ngọc Lâm |

Chiều 24.1, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tổng kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện qua 82 năm xây dựng, trưởng thành và cuộc thi tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Năm 2012, ngoài việc tổ chức các lớp học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác theo sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Huyện ủy Phú Ninh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên xây dựng các chuẩn mực đạo đức để đăng ký thực hiện; chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bước đầu đạt kết quả. Dịp này, Huyện ủy Phú Ninh đã khen thưởng 15 tập thể và 48 cá nhân đã đạt thành tích ở các nội dung trên.

Ngọc Lâm