"Làm theo Bác" phải trở thành ý thức tự giác, thường xuyên của mỗi người

NG.ĐOAN |

Sáng qua 19.5, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, đồng chí Ngô Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Hội nghị đánh giá, 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, đẩy mạnh, dần đi vào nền nếp, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của từng ngành, từng địa phương. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của nhiều địa phương, đơn vị.

Tại Quảng Nam, năm 2013, thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo sâu sát các cấp ủy giải quyết dứt điểm những vẫn đề tồn đọng lâu dài. Các huyện thành phố trực thuộc cũng đã tập trung giải quyết được nhiều việc như chế độ, chính sách người có công tại huyện Phú Ninh; quản lý nhà nước về đất đai tại huyện Duy Xuyên; bàn biện pháp chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên tại huyện Điện Bàn; giám sát thực hiện chính sách đất đai ở một số phường của TP.Hội An; vấn đề xử lý vi phạm về bồi thường giải phóng mặt bằng Thủy điện Sông Bung 4, Sông Bung 2 tại huyện Nam Giang...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Để việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy và lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cần xác định sâu sắc ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03. Quyết tâm đưa việc thực hiện “làm theo” trở thành ý thức tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc thực hiện Chỉ thị 03 trong thời gian đến cần chú trọng quán triệt tổ chức thực hiện Quy định 101-QĐ/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Việc thực hiện Chỉ thị 03 cần gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xem đây là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Các địa phương tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, còn tồn tại sau khi thực hiện kiểm điểm phê bình và tự phê bình; tích cực tuyên truyền, giới thiệu những cách làm hay, gương điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

NG.ĐOAN