Nâng cao trách nhiệm, bồi đắp niềm tin

HÀN GIANG |

Những kết quả đạt được trong hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác; tự thân mỗi người đã nỗ lực trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống..., qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin trong nhân dân.

Lực lượng Công an huyện Nam Trà My giúp người dân dựng nhà ở.
Lực lượng Công an huyện Nam Trà My giúp người dân dựng nhà ở.

Nhìn từ Nam Trà My

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và thu nhập cho người dân. Ông Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Trà My cho hay, qua hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã có những việc làm cụ thể mang ý nghĩa thiết thực, góp phần hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch phát triển của huyện, nhất là trong công tác giảm nghèo bền vững. Hưởng ứng chủ trương giảm nghèo bền vững của huyện, cán bộ, công chức viên chức địa phương đã đồng hành với người nghèo bằng mô hình “3 công chức, viên chức, lao động giúp một hộ thoát nghèo”; hay các “Đoàn xung kích huyện”, “Đội xung kích xã” tham gia xây dựng nông thôn mới và giúp hộ thoát nghèo… Những mô hình, cách làm hiệu quả đã tạo điều kiện cho cán bộ gần dân, hiểu dân để tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân cách làm ăn vươn lên thoát nghèo của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện và tạo niềm tin vào sự lãnh đạo, chủ trương của Đảng và Nhà nước...

Với tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My yêu cầu người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương phải làm gương cho cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ khâu xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện không vi phạm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện suy thoái, đến việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, cũng như xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. “Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo từng chi bộ, đảng bộ, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để giải quyết những bức xúc của đơn vị mình. Trong các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa ra những vụ việc tồn đọng, nội dung nổi cộm, bức xúc của địa phương để tập trung bàn bạc giải quyết, như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, việc lấn chiếm đất làm nhà trái phép, khai thác lâm khoáng sản trái phép… Đồng thời tập trung trao đổi thảo luận tìm giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển mô hình trồng cây dược liệu, sắp xếp khu dân cư, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, khu dân cư...” - ông Dũng chia sẻ.

Lực lượng Công an huyện Nam Trà My hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: NG.Đ
Lực lượng Công an huyện Nam Trà My hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: NG.Đ

Tam Kỳ, việc làm tự giác

Tại Tam Kỳ, qua việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) theo chuyên đề năm 2017, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đã nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm tự phấn đấu, rèn luyện theo tấm gương của Bác. Việc tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã và đang diễn ra trong sinh hoạt thường ngày, trong mối quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn, hội viên. Ông Lê Hoài Ngọc - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tam kỳ cho biết, trong năm qua đã có nhiều gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) được các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở phát hiện, tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Từ thực tiễn “học và làm theo”, ở các chi bộ thôn, khối phố xuất hiện nhiều đảng viên luôn dám nghĩ, dám làm, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao, sâu sát, gắn bó với nhân dân; nhiều đoàn viên, đảng viên trẻ năng nổ, nhiệt huyết, có nhiều sáng kiến và luôn tận tụy trong công việc...

Ông Ngọc chia sẻ, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) theo chuyên đề năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đã xác định những nội dung đột phá, cốt lõi, hết sức quan trọng. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. “Tam Kỳ quyết tâm chống bệnh thành tích, quan liêu, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”. Đặc biệt, địa phương tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở” - ông Ngọc nói.

Giám sát việc thực hiện cam kết

Theo đánh giá, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) trong thời gian qua được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo toàn diện với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực, đạt nhiều kết quả tốt. Các cấp ủy đã nghiêm túc đưa việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên của tổ chức đảng gắn với các nghị quyết về xây dựng Đảng, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và tạo nhiều chuyển biến khá rõ nét. Từ thực tiễn “học tập và làm theo” đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho rằng, những việc làm, kết quả đạt được đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác, nỗ lực trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tiếp tục củng cố, bồi đắp niềm tin trong nhân dân, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Cũng theo ông Nguyễn Chín, ngoài việc xác định cụ thể các nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) theo chuyên đề 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đặt ra yêu cầu: Trong những đợt sinh hoạt định kỳ hoặc chuyên đề, các chi bộ lựa chọn một số nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ chuyên đề toàn khóa và hàng năm, nhất là những nội dung về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, năng động, sáng tạo; phong cách ứng xử văn hóa, đầy tính nhân văn... để xác định nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. “Trong năm 2018, cán bộ, đảng viên cần tập trung vào nội dung quan trọng về phong cách làm việc, lãnh đạo, ứng xử để xác định nội dung xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo phù hợp. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt, công tác phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhấn mạnh.

HÀN GIANG