Nhiều điển hình, cách làm hay trong học tập và làm theo gương Bác

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng qua 14.5, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyên dương 23 tập thể và 44 cá nhân có nhiều thành tích trong việc học tập và làm theo gương Bác. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng đến dự.

Ba năm qua, Thành ủy Tam Kỳ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố tích cực triển khai việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị dưới nhiều hình thức phong phú, nội dung cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Thành ủy Tam Kỳ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn tồn tại, nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Chuyển biến tích cực của việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 3 năm qua tại Tam Kỳ là ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, cách làm hay, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như mô hình khối phố tự quản, tổ hội an toàn; khu dân cư tự quản, khối phố không có tệ nạn xã hội, trẻ em hư hỏng; khối phố làm tốt công tác giải tỏa, đền bù; phong trào thực hành tiết kiệm trong cơ quan, đơn vị; giúp đỡ đối tượng khó khăn bằng nhiều cách làm thiết thực...

NGUYÊN ĐOAN