Nhiều tấm gương, mô hình làm theo lời Bác

VĂN HÀO |

(QNO) - Sáng 19.5, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; khen thưởng cho 22 tập thể và 30 cá nhân điển hình đại diện cho 65 tổ chức cơ sở đảng trên toàn huyện.

Trong 3 năm qua (2011 - 2013), Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng, đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã tạo được sự lan tỏa, chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Huyện ủy đã tiến hành rà soát và tập trung xử lý các vụ việc bức xúc, nỗi cộm trên địa bàn, tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân, trong Đảng. Trong đó, nhiều mô hình tiêu biểu và cách làm hay do Mặt trận và các hội đoàn thể phát động đem lại hiệu quả thiết thực như phong trào dân vận khéo, người cán bộ công chức trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu, hủ gạo tiết kiệm, tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới, nghĩa tình đồng đội…

VĂN HÀO