Phú Ninh: Tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng qua 21.12, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện, xã, thị trấn trên địa bàn.

Lớp học đã được truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề. Qua đó góp phần giúp cho các đại biểu có nhận thức sâu sắc hơn về các giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ý nghĩa chính trị quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh quán triệt các nội dung trọng tâm của Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 21.10.2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp ủy trực thuộc thời gian đến.

NGUYÊN ĐOAN