Sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

QUỐC HUY - THÀNH CÔNG |

(QNO) - Cán bộ, đảng viên Chi bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44) Công an tỉnh vừa tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” năm 2018. Theo đó, cán bộ, đảng viên được tiếp cận nhiều nội dung nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với hình thức đổi mới bằng cách trả lời câu hỏi được chọn ngẫu nhiên, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ tham gia trả lời trình bày quan điểm của mình với những nội dung, câu hỏi gợi ý theo chủ đề để tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên gắn với cuộc vận động trên.

QUỐC HUY - THÀNH CÔNG