Tập huấn chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

VINH ANH |

Sáng qua 29.5, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013” cho gần 300 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở; Báo cáo viên Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư chi, đảng bộ cơ sở; Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS-TS. Ngô Văn Minh truyền đạt nội dung chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Sau hội nghị, các cấp ủy cơ sở trong toàn đảng bộ sẽ tiến hành lồng ghép chuyên đề này vào nội dung sinh hoạt của từng chi bộ, chính quyền, đoàn thể trong thời gian đến.

VINH ANH