Thăng Bình: Triển khai chuyên đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

ĐÔNG ANH |

(QNO) - Huyện ủy Thăng Bình vừa tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. Gần 400 cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn huyện tham dự.

Tại hội nghị, Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt các chuyên đề về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là tấm gương mẫu mực suốt đời vì sự nghiệp cách mạng, tận tụy, trung thành với nhân dân; trong sáng, giản dị, gần dân, lo cho dân… Những mẫu chuyện có thật và rất cảm động của Chủ tịch Hồ Chí Minh được giáo sư truyền đạt hết sức gần gũi, truyền cảm, đi vào lòng người. Qua đó, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

ĐÔNG ANH