Thăng Bình triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

THY CHINH |

Ngày 15.4, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị chuyên đề về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. TS.Trần Quốc Long - nguyên Trưởng khoa Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III giới thiệu chuyên đề. Gần 300 cán bộ, bí thư chi bộ cấp cơ sở trên địa bàn huyện tham dự.

Các đại biểu tập trung tìm hiểu những điều mới qua nghiên cứu về Bác, làm cơ sở đi sâu tìm hiểu tấm gương, đạo đức của Bác Hồ, từ đó gắn với chuyên đề trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân và đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. TS.Trần Quốc Long còn trình bày những câu chuyện kể hết sức giản dị, xúc động qua những hành động, lời nói, giao tiếp, ứng xử của Bác Hồ đối với nhân dân, cán bộ, lãnh đạo… Qua đó, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức và ý thức trách nhiệm.

THY CHINH