Tiên Phước: Tổ chức hội thi tuyên truyền "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

NGUYỄN HƯNG |

(QNO) - Huyện Tiên Phước vừa tổ chức hội thi tuyên truyền “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có 6 đội (cụm thứ I) thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy tham gia.

Mỗi đội tham gia ở hai phần thi thuyết trình và tiểu phẩm. Ở phần thi tiểu phẩm, các đội mang đến hội thi những tấm gương tiêu biểu, người thật - việc thật trong cuộc sống, điển hình trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những việc làm cụ thể “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Được biết, tham gia hội thi lần này có 33 đội (chia làm 4 cụm) thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy và chọn các đội nhất cụm vào vòng chung kết.

NGUYỄN HƯNG