Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

NG.ĐOAN - Q.M |

Sáng qua 12.6, Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Ngô Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Trưởng Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2013 Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu xét trình hồ sơ đề nghị Trung ương biểu dương, khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo gương Bác cũng được chú trọng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành tập sách ảnh “Bác Hồ với Quảng Nam và Quảng Nam với Bác Hồ” được đông đảo bạn đọc quan tâm đón nhận. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng, trong thời gian đến, Bộ phận giúp việc cần tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ, nỗ lực tham mưu có hiệu quả đối với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên địa bàn. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền và tổ chức việc biên soạn, xuất bản sách về các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

NG.ĐOAN - Q.M