Từ hành động cụ thể

QUANG VIỆT - THÀNH CHÂU |

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thăng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác Hồ chặt chẽ, thiết thực, tạo sự hưởng ứng tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang.

 Ban CHQS huyện Thăng Bình khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Ảnh: TH.CHÂU
Ban CHQS huyện Thăng Bình khen thưởng cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác Hồ. Ảnh: TH.CHÂU

Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thăng Bình đã triển khai các chuyên đề về học tập và làm theo đến tất cả thành viên, từ chỉ huy cho đến cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Trên cơ sở đó cán bộ, đảng viên lựa chọn những việc phù hợp với công việc, nhiệm vụ của bản thân, đơn vị để đăng ký làm theo nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Để hoàn thành được việc đã đăng ký, mỗi cán bộ, đảng viên, quân nhân tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo tuần và theo từng tháng. Trong mỗi buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ, công tác đánh giá được cập nhật liên tục. Việc kịp thời đưa ra nhận xét, kiểm điểm hay khen thưởng góp phần phát huy những việc đã làm được, khắc phục hạn chế, qua đó có hướng thực hiện tốt trong thời gian tiếp theo.

Kết quả của việc học tập và làm theo gương Bác cũng chính là một trong những tiêu chí để Cơ quan Quân sự huyện bình xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cán bộ, đảng viên, chỉ huy đơn vị. “Hàng năm, đảng bộ đơn vị luôn đăng ký một mô hình “làm theo” gương Bác. Các chi bộ tổ chức cho đảng viên đăng ký phấn đấu theo các quy định chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, giám sát, qua đó đã kịp thời đánh giá chất lượng triển khai thực hiện và kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm ở các chi bộ” - Thượng tá Huỳnh Thanh Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thăng Bình nói.

Tổng kết 5 năm triển khai Chỉ thị 03, theo đánh giá của Huyện ủy Thăng Bình, Ban CHQS huyện đã có chuyển biến rõ nét về nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và quân nhân. Từ đó, đã góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương ngày càng phát triển mạnh hơn về kinh tế, văn hóa, xã hội…

Điểm nổi bật nhất trong thực hiện học tập và làm theo gương Bác ở Cơ quan Quân sự huyện Thăng Bình là cán bộ, chiến sĩ đã tự giác xây dựng, rèn luyện cho mình tác phong làm việc khoa học để đạt chất lượng và đem lại hiệu quả. Cùng với đó là nói đi đôi với làm; nói và làm theo nghị quyết của Đảng; làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh. “Tôi quan niệm học Bác không phải ở đâu xa mà là ngay từ những việc làm hàng ngày của mình. Chúng ta có thể tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ để hoàn thành nhiệm vụ người chỉ huy giao” - Thiếu tá Dương Văn Út, Trợ lý chính trị Ban CHQS huyện nói.

“Làm hết việc chứ không hết giờ, hành động gương mẫu của người chỉ huy như mệnh lệnh không lời” là một trong những mô hình đã được Ban CHQS huyện Thăng Bình triển khai thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực trong thời qua. Các cấp ủy, chỉ huy cũng luôn chú trọng công tác quản lý bộ đội, quản lý thời gian cả nơi làm việc và nơi cư trú nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm kỷ luật. Thông qua đó, từng cấp ủy, chỉ huy có biện pháp quản lý, giáo dục, kịp thời uốn nắn những quân nhân còn yếu, trách nhiệm còn hạn chế. Nhờ đó trong năm qua, 100% số cán bộ, đảng viên đơn vị đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Huỳnh Thanh Hải cho biết, để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cơ quan đã chỉ đạo rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị. Đặc biệt, đơn vị đã phát động mỗi cán bộ, chiến sĩ học Bác bằng những việc nhỏ hàng ngày theo phương châm “mỗi ngày làm một việc tốt”. Từ đó việc “làm theo” đã trở thành hành động tự giác, tự nguyện, tự thân trong mỗi người. “Điều quan trọng là bản thân người chỉ huy phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc. Nếu không gương mẫu trong lối sống, đạo đức, công việc thì cho dù có phát động hay hô hào đến mấy cũng sẽ không đem lại hiệu quả” - Thượng tá Huỳnh Thanh Hải chia sẻ.

Theo ông Phan Hòa - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình, qua học tập và làm theo gương Bác Hồ, nhiều vấn đề chưa đạt trước đây đã được Ban CHQS huyện giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quân nhân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã tác động tích cực trong đổi mới lề lối, tác phong làm việc ở cơ quan quân sự địa phương. Bên cạnh đó, Cơ quan Quân sự huyện cũng đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về thực hiện Điều lệ Đảng; quy định về những điều đảng viên không được làm; nêu cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, quân nhân. “Việc học tập và làm theo gương Bác đã góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Hoạt động của Ban CHQS huyện đã cho thấy nhiều chuyển biến, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, góp phần nhân rộng phong trào thi đua” - ông Phan Hòa nhìn nhận.

QUANG VIỆT - THÀNH CHÂU