Tuyên dương nhiều gương điển hình thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều 1.12, Đảng ủy phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Ảnh: Đảng ủy phường An Mỹ trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: N.Đ
Đảng ủy phường An Mỹ trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Ảnh: N.Đ

Theo đánh giá, hơn một năm qua, việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã trở thành công việc thường xuyên của mỗi chi bộ, mỗi tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường.

Đặc biệt, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm thực hiện chuyển biến rõ nét, từng cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, từ phường đến khối phố gương mẫu trong việc học tập và làm theo, trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Chống lại biểu hiện xa dân, không gần gũi hòa đồng với nhân dân, hách dịch, quan liêu, sách nhiễu... Đây là những hành vi dễ nảy sinh, tập trung nhất ở một số lĩnh vực như tiếp dân, đất đai, tư pháp hộ tịch.

Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm đã được địa phương tập trung giải quyết; trong đó, nhờ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đường Điện Biên Phủ, đường N10 chấp hành tốt chủ trương, tự tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc bàn giao mặt bằng để thi công, chưa có trường hợp nào phải áp dụng biện pháp cưỡng chế; đơn thư được xử lý, giải quyết và trả lời cụ thể cho công dân trên từng lĩnh vực...

Tại hội nghị, Đảng ủy phường An Mỹ đã trao tặng giấy khen cho 13 gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ sở.

NGUYÊN ĐOAN