Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc

X.Phú |

Ngày 27.5, Công đoàn Giáo dục (CĐGD) tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo báo cáo của CĐGD tỉnh, việc thực hiện Chỉ thị 03 đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành về ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong công tác, góp phần đẩy lùi tiêu cực và bệnh thành tích. Thời gian qua, đã xuất hiện nhiều gương sáng tập thể, cá nhân về sự toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hết lòng yêu thương học trò, chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp, góp phần đưa sự  nghiệp GDĐT phát triển. Sơ kết 2 năm thực hiện, CĐGD tỉnh đã khen thưởng cho 30 cá nhân và 14 tập thể có  thành tích xuất sắc.

X.Phú