Cảm ơn các tập thể, cá nhân giúp đỡ gia đình em Thơm

|

Gia đình Thơm rất khó khăn, cha em đột ngột qua đời để lại 4 anh em nhỏ, mẹ và ông nội em bệnh tật và già yếu, mất sức lao động (Báo Quảng Nam đã nêu trên mục Địa chỉ từ thiện, số ra ngày 11.5.2012). Vượt qua nỗi đau thương, khốn khó, Thơm và các em đang tiếp tục đến trường.

M. HUẤN