Lưới điện không an toàn tại thôn Thanh Chiêm 1: Sẽ triển khai dự án cải tạo trong năm 2013

M.Đ   |

Báo Quảng Nam số 3514 ngày 1.3.2013 đăng bài “Đường dây điện không an toàn” phản ánh về thực trạng không an toàn trên lưới điện hạ áp ở thôn Thanh Chiêm 1 (xã Điện Phương, Điện Bàn).

Sau khi báo đăng, Công ty Điện lực Quảng Nam đã đến kiểm tra và thông tin thêm: hiện ở thôn Thanh Chiêm 1, ngoài Công ty Điện lực Quảng Nam, còn Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Điện Phương thực hiện bán điện trên lưới điện của mình. Vì thế lưới điện của các chủ tài sản đan xen nhau trên địa bàn thôn. Lưới điện này đã được đưa vào danh mục đầu tư cải tạo theo dự án vay vốn ADB. Đây là nguồn vốn vay nước ngoài nên cần phải có thời gian thẩm định, vì vậy đến đầu năm 2013 mới tiến hành triển khai dự án. Vừa qua, Công ty Điện lực Quảng Nam cùng với các cơ quan chức năng của huyện Điện Bàn và UBND xã Điện Phương phối hợp bàn giao mặt bằng tuyến để đơn vị thi công tiến hành xây dựng mới lưới điện này trong thời gian tới.

M.Đ