17 ý tưởng khởi nghiệp vượt qua vòng sơ khảo

A.ĐÔNG |

Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp (KN) đổi mới sáng tạo 2017 - 2018 đã chọn 17/32 ý tưởng KN để tiếp tục tham gia vòng 2 cuộc thi.

Các ý tưởng được lựa chọn đều khắp trên các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ KN của tỉnh, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực nông nghiệp, dược liệu. Theo ban tổ chức, các ý tưởng lọt vào vòng 2 sẽ được tham dự lớp tập huấn phương pháp xây dựng dự án KN tổ chức vào ngày 14.8 tại Tỉnh đoàn.

Cuộc thi ý tưởng KN đổi mới sáng tạo được phát động từ năm 2017 nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy tính năng động trong thanh niên về KN đổi mới, sáng tạo. Thông qua cuộc thi, thanh niên sẽ có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn để triển khai thực hiện những ý tưởng KN. Ngoài ra, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư có thể tiếp cận và nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, sáng tạo từ các dự án, mô hình tiềm năng để nghiên cứu đầu tư mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Dự kiến, vòng 2 của cuộc thi sẽ được tổ chức trước ngày 10.8 và vòng chung kết sẽ tổ chức nhân dịp Quốc khánh 2.9.

A.ĐÔNG