Đẩy mạnh công tác truyền thông và xây dựng văn hóa khởi nghiệp

CHÂU NỮ |

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch thực hiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1625.

Kế hoạch đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025; đẩy mạnh công tác truyền thông và xây dựng văn hóa khởi nghiệp; tăng tốc các dự án KNĐMST, hoàn thành xây dựng đội ngũ chuyên gia khởi nghiệp tại chỗ; mở rộng tham gia kết nối tại các ngày hội KNĐMST các tỉnh bạn, vùng, quốc gia và quốc tế. Giai đoạn 2021 - 2025 khuyến khích thành lập không gian làm việc chung tại các trường cao đẳng, đại học trên cơ sở kết hợp với hoạt động nghiên cứu của sinh viên. Phấn đấu hằng năm phát triển thành công 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo từ các cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong học sinh THPT trên địa bàn tỉnh…

Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết tổng thể về hỗ trợ xây dựng, phát triển hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn tỉnh; tổ chức cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh và sinh viên Quảng Nam tại các Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng; tổ chức hướng dẫn và phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo từ kết quả các cuộc thi có liên quan. Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ/hội đồng chuyên gia khởi nghiệp tại chỗ phục vụ xây dựng hệ sinh thái KNĐMST tỉnh; tổ chức các hội thảo/diễn đàn khởi nghiệp chuyên sâu từng lĩnh vực; kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại các hội chợ thương mại, triển lãm, trưng bày và nhiều chương trình, hoạt động khác…